सुविद्या प्रसारक संघ

II सुविद्यया प्राप्यते यश: II

Success can be achieved by good knowledge.

शैक्षणिक शाखा

बालमंदिर ते दहावी ( मराठी / सेमी-इंग्रजी माध्यम )

नर्सरी ते दहावी (इंग्रजी माध्यम)

योजना कनिष्ठ महाविद्यालय, मागाठाणे

योजना कनिष्ठ महाविद्यालय–व्यावसायिक अभ्यासक्रम, मागाठाणे

श्री मुंबादेवी विद्यानिकेतन कनिष्ठ महाविद्यालय, गोराई

सुविद्या हेल्थकेअर अकादमी, वझिरा

योजना कॉलेज, मागाठाणे

योजना कनिष्ठ महाविद्यालय–व्यावसायिक अभ्यासक्रम, मागाठाणे

स्कूल ऑफ एनव्हायर्नमेंट अँड आर्किटेक्चर, एक्सर (सोसायटी फॉर एनव्हायर्नमेंट अँड आर्किटेक्चरच्या सहयोगाने)

विवेकानंद प्रबोधिनी, वझिरा (जनसेवा केंद्र, बोरीवली च्या सहयोगाने)