सुविद्या प्रसारक संघ

II सुविद्यया प्राप्यते यश: II

मनोहर हरिराम चोगले विद्यालय

Sr.No. Achieved By Achiever Name Educational Year Achievement Details
1 नर्सरी- विद्यार्थी ओवी मिलिंद बर्वे 2018-2019 गणेशोत्सव-गणपतीचे 12 नाव
2 नर्सरी- विद्यार्थी सम्राज्ञी रूपेश पाटील 2018-2019 गणेशोत्सव-आरती पठानदार -
3 जूनियर केजी-स्टुडेन्ट पूर्वा मुकेश भोसले 2018-2019 सुखकर्ता-दुखर्ता
4 सीनियर केजी-विद्यार्थी हर्षदा प्रशांत करंडे 2018-2019 गणेशोत्सव-आरती पठानदार -
5 सीनियर केजी-विद्यार्थी रेणुका दिनकर चौरे 2018-2019 शेंदूर लाल चढायो
6 सीनियर केजी-विद्यार्थी रेणुका दिनकर चौरे 2018-2019 संतदनेश्वर महाराज समाधी दिन
7 सीनियर केजी-विद्यार्थी मुग्धा सुहास कांबळे 2018-2019 पसायदान पठानदार
8 सीनियर केजी-विद्यार्थी रिया जयेंद्र वाजे 2018-2019 पसायदान पठानदार
9 सीनियर केजी-विद्यार्थी हर्षदा प्रशांत करंडे 2018-2019 पसायदान पठानदार
10 सीनियर केजी-विद्यार्थी आरती हनुमान कराड 2018-2019 पसायदान पठानदार
11 सीनियर केजी-विद्यार्थी संजना बळीराम राठोड 2018-2019 पसायदान पठानदार
12 सीनियर केजी-विद्यार्थी प्रतीक संजय वाठोरे 2018-2019 पसायदान पठानदार
13 सीनियर केजी-विद्यार्थी जतिन विनायक खराडे 2018-2019 पसायदान पठानदार
14 सीनियर केजी-विद्यार्थी सार्थक संतोष मोधळे 2018-2019 पसायदान पठानदार
15 नर्सरी- विद्यार्थी सम्राज्ञी रूपेश पाटील 2018-2019 क्रीडा-धाग्यात दगडांचे तार
16 नर्सरी- विद्यार्थी समृद्धी सोमनाथ पवार 2018-2019 क्रीडा-धाग्यात दगडांचे तार
17 नर्सरी- विद्यार्थी जानवी विनोद मोरे 2018-2019 क्रीडा-धाग्यात दगडांचे तार
18 नर्सरी- विद्यार्थी कृतिक संदिप पाताडे 2018-2019 क्रीडा-धाग्यात दगडांचे तार
19 नर्सरी- विद्यार्थी निधिष घनश्याम प्रभु 2018-2019 क्रीडा-धाग्यात दगडांचे तार
20 नर्सरी- विद्यार्थी संकेत संतोष मोधळे 2018-2019 क्रीडा-धाग्यात दगडांचे तार
21 नर्सरी- विद्यार्थी उमेश लक्ष्मण हरिजन 2018-2019 खेळ - बादली आत चेंडू फेकणे
22 नर्सरी- विद्यार्थी करण लक्ष्मण हरिजन 2018-2019 खेळ - बादली आत चेंडू फेकणे
23 नर्सरी- विद्यार्थी सम्राज्ञी रूपेश पाटील 2018-2019 खेळ - बादली आत चेंडू फेकणे
24 नर्सरी- विद्यार्थी उन्नती शंकर नागे 2018-2019 खेळ - बादली आत चेंडू फेकणे
25 नर्सरी- विद्यार्थी शनाया संजय तांबे 2018-2019 खेळ - बादली आत चेंडू फेकणे
26 जूनियर केजी-स्टुडेन्ट रवी महेंद्र गंगावणे 2018-2019 खेळ- फ्रोग जंप
27 जूनियर केजी-स्टुडेन्ट आयुषी महादेव अडगले 2018-2019 खेळ- फ्रोग जंप
28 जूनियर केजी-स्टुडेन्ट युक्ती संजय खानेकर 2018-2019 खेळ- फ्रोग जंप
29 जूनियर केजी-स्टुडेन्ट वैष्णव एस. डेरे 2018-2019 खेळ- फ्रोग जंप
30 जूनियर केजी-स्टुडेन्ट प्रथमेश जालिंदर खाडे 2018-2019 खेळ- फ्रोग जंप
31 जूनियर केजी-स्टुडेन्ट सिद्धेश गणेश पंगलवार 2018-2019 खेळ- फ्रोग जंप
32 जूनियर केजी-स्टुडेन्ट पूर्वा मुकेश भोसले 2018-2019 स्पोर्ट्स-एकाच रंगाने चॉक अप पिकिंग
33 जूनियर केजी-स्टुडेन्ट अक्षरा शिवाजी बोरकर 2018-2019 स्पोर्ट्स-एकाच रंगाने चॉक अप पिकिंग
34 जूनियर केजी-स्टुडेन्ट रवी महेंद्र गंगावणे 2018-2019 स्पोर्ट्स-एकाच रंगाने चॉक अप पिकिंग
35 जूनियर केजी-स्टुडेन्ट पृथ्वी राकेश भावसार 2018-2019 स्पोर्ट्स-एकाच रंगाने चॉक अप पिकिंग
36 जूनियर केजी-स्टुडेन्ट समर्थ तात्यासो पवार 2018-2019 स्पोर्ट्स-एकाच रंगाने चॉक अप पिकिंग
37 जूनियर केजी-स्टुडेन्ट अर्पित विनोद राठोड 2018-2019 स्पोर्ट्स-एकाच रंगाने चॉक अप पिकिंग
38 सीनियर केजी-विद्यार्थी यशवी विजय खोंडे 2018-2019 Sports- Running
39 सीनियर केजी-विद्यार्थी मुग्धा सुहास कांबळे 2018-2019 Sports- Running
40 सीनियर केजी-विद्यार्थी रेणुका दिनकर चौरे 2018-2019 Sports- Running
41 सीनियर केजी-विद्यार्थी आर्यन निलेश चव्हाण 2018-2019 Sports- Running
42 सीनियर केजी-विद्यार्थी राहुल मल्लप्पा लक्ष्मपूर 2018-2019 Sports- Running
43 सीनियर केजी-विद्यार्थी संगम जीवन भगत 2018-2019 Sports- Running
44 सीनियर केजी-विद्यार्थी संजना बळीराम राठोड 2018-2019 खेळ- मेमरी गेम
45 सीनियर केजी-विद्यार्थी आकाश नाथा दराडे 2018-2019 खेळ- मेमरी गेम
46 सीनियर केजी-विद्यार्थी यश सुशांत देवकर 2018-2019 खेळ- मेमरी गेम
47 सीनियर केजी-विद्यार्थी विनायक अंबादास मोरे 2018-2019 खेळ- मेमरी गेम
48 जूनियर केजी-स्टुडेन्ट विहंग नितीन खोचरे 2018-2019 शाळा रेखाटण्याची स्पर्धा
49 सीनियर केजी-विद्यार्थी मुग्धा सुहास कांबळे 2018-2019 शाळा रेखाटण्याची स्पर्धा
50 सीनियर केजी-विद्यार्थी अफान अक्रम सय्यद 2018-2019 शाळा रेखाटण्याची स्पर्धा
51 नर्सरी- विद्यार्थी उन्नती शंकर नागे 2018-2019 श्री गणेश जयंती-श्लोक पठार
52 नर्सरी- विद्यार्थी  कीर्ती हरिश्चंद्र गोटावडे 2018-2019 श्री गणेश जयंती-श्लोक पठार
53 नर्सरी- विद्यार्थी दिविजा चंदन तहसीलदार 2018-2019 श्री गणेश जयंती-श्लोक पठार
54 नर्सरी- विद्यार्थी ओवी मिलिंद बर्वे 2018-2019 श्री गणेश जयंती-श्लोक पठार
55 नर्सरी- विद्यार्थी त्रिशा नितीन शिवथरे 2018-2019 श्री गणेश जयंती-श्लोक पठार
56 जूनियर केजी-स्टुडेन्ट युक्ती संजय खानेकर 2018-2019 श्रीगणेश जयंती-स्तोत्र पठार
57 जूनियर केजी-स्टुडेन्ट मुग्धा सुहास कांबळे 2018-2019 गणपती स्तोत्र-संस्कृत
58 सीनियर केजी-विद्यार्थी सार्थक संतोष मोधळे 2018-2019 श्री गणेश जयंती-स्तोत्र पठ्ठार
59 सीनियर केजी-विद्यार्थी मुग्धा सुहास कांबळे 2018-2019 मारुती स्तोत्र
60 सीनियर केजी-विद्यार्थी हर्षदा प्रशांत करंडे 2018-2019 मारुती स्तोत्र
61 जूनियर केजी-स्टुडेन्ट अक्षरा शिवाजी बोरकर 2018-2019 श्री रामदास नवमी-मनाचे श्लोक पठानदार
62 जूनियर केजी-स्टुडेन्ट युक्ती संजय खानेकर 2018-2019 श्री रामदास नवमी-मनाचे श्लोक पठानदार
63 जूनियर केजी-स्टुडेन्ट प्रगती प्रशांत कवडे 2018-2019 श्री रामदास नवमी-मनाचे श्लोक पठानदार
64 जूनियर केजी-स्टुडेन्ट विहंग नितीन खोचरे 2018-2019 श्री रामदास नवमी-मनाचे श्लोक पठानदार
65 जूनियर केजी-स्टुडेन्ट सिद्धेश गणेश पंगलवार 2018-2019 श्री रामदास नवमी-मनाचे श्लोक पठानदार
66 सीनियर केजी-विद्यार्थी कावेरी अमोल जाधव 2018-2019 श्री रणदास नवमी-मंच श्लोक पठानदार
67 सीनियर केजी-विद्यार्थी मुग्धा सुहास कांबळे 2018-2019 श्री रणदास नवमी-मंच श्लोक पठानदार
68 नर्सरी- विद्यार्थी पार्थ रमेश पंगलवार 2018-2019 निरोगी मुलांची निवड
69 जूनियर केजी-स्टुडेन्ट पूर्वा मुकेश भोसले 2018-2019 निरोगी मुलांची निवड
70 जूनियर केजी-स्टुडेन्ट प्रथमेश जालिंदर खाडे 2018-2019 निरोगी मुलांची निवड
71 सीनियर केजी-विद्यार्थी मुग्धा सुहास कांबळे 2018-2019 निरोगी मुलांची निवड
72 सीनियर केजी-विद्यार्थी विनायक अंबादास मोरे 2018-2019 निरोगी मुलांची निवड
73 सीनियर केजी-विद्यार्थी रेणुका दिनकर चौरे 2018-2019 चिन्मय मिशन गीता जप अध्याय 18
74 सीनियर केजी-विद्यार्थी हर्षदा प्रशांत करंडे 2018-2019 1 ते 5 श्लोक
75 सीनियर केजी-विद्यार्थी प्रतीक संजय वाठोरे 2018-2019 अंतिम फेरीसाठी निवड
76 विद्यार्थिनी कु. अदिती नितिन भागवत - 9वी 2018-2019 लोकमान्य टिळक आंतरशालेय स्पर्धा- वक्तॄत्व स्पर्धा - प्रथम क्रमांक
77 विद्यार्थी कु. चेतन विकास लोकरे - 7वी 2018-2019 लोकमान्य टिळक आंतरशालेय स्पर्धा- चित्रकला स्पर्धा - प्रथम क्रमांक
78 विद्यार्थिनी कु. जान्हवी प्रविण आंब्रे - 9वी 2018-2019 स्वा. सावरकर आत्मापर्ण दिन आंतरशालेय स्पर्धा - पाठांतर स्पर्धा - प्रथम क्रमांक
79 विद्यार्थी गट इयत्ता 8वी ते 10वी 2018-2019 स्वा. सावरकर आत्मापर्ण दिन आंतरशालेय स्पर्धा - समूहगान स्पर्धा - द्वितीय क्रमांक
80 विद्यार्थी सु. प्र. संघाचे म.ह.चोगले विद्यालय 2018-2019 स्वा. सावरकर आत्मापर्ण दिन आंतरशालेय स्पर्धा - फिरती ढाल - प्रथम क्रमांक
81 विद्यार्थिनी कु. आशिका श्रीपत कोटकर - 9वी 2018-2019 स्वा. सावरकर आत्मापर्ण दिन आंतरशालेय स्पर्धा - पाठांतर स्पर्धा - तृतीय क्रमांक
82 शिक्षिका श्रीम. ज्योती सुनील साठे 2018-2019 ‘केसरी आर्ट अँड कल्चर फांऊडेशन’ यांच्याकडून ‘आदर्श शिक्षिका’ पुरस्कार
83 शिक्षिका श्रीम. सुजया दिवाकर पंडित 2018-2019 ‘नाटय शलाका’ पुस्तकासाठी कै.श्री.शं.ना.दीक्षित पुरस्कार लेखन कौशल्यासाठी´
84 शाळा सु. प्र. संघाचे म.ह.चोगले विद्यालय 2018-2019 सु.प्र.संघाकडून "अप्रिसिएशन अवॉर्ड"
85 शिक्षिका श्रीम. ज्योती सुनील साठे 2018-2019 ‘केसरी आर्ट अँड कल्चर फांऊडेशन’ यांच्याकडून ‘आदर्श शिक्षिका’ पुरस्कार
86 शिक्षिका श्रीम. सुजया दिवाकर पंडित 2018-2019 ‘नाटय शलाका’ पुस्तकासाठी कै.श्री.शं.ना.दीक्षित पुरस्कार 'लेखन कौशल्यासाठी´
87 विद्यार्थी कु. चिरायू गणेश भाटवडेकर - 7वी 2018-2019 "मुंबई सकाळ स्पर्धा" - "फुल टू स्मार्ट स्पर्धा" - द्वितीय क्रमांक
88 विद्यार्थी कु. चिरायू गणेश भाटवडेकर - 7वी 2018-2019 हिंदू नव वर्ष स्वागत समिती - श्लोक पठण स्पर्धा - प्रथम क्रमांक
89 विद्यार्थिनी कु. मैत्रयी श्रीनिवास भाटवडेकर-7वी 2018-2019 हिंदू नव वर्ष स्वागत समिती - श्लोक पठण स्पर्धा - द्वितीय क्रमांक
90 विद्यार्थिनी कु. सुमेधा सुनिल विखारे -7वी 2018-2019 हिंदू नव वर्ष स्वागत समिती - श्लोक पठण स्पर्धा - तृतीय क्रमांक
91 विद्यार्थिनी कु. नुपूर गणेश शिकारे - 9वी 2018-2019 चिन्मय मिशन स्पर्धा - गीता पाठांतर स्पर्धा - तृतीय क्रमांक
92 शिक्षिका श्रीम. शलाका सुधांशू नागवेकर 2018-2019 पु.ल.देशपांडे अकॅडमी व एस.पी.मेमोरियल ट्रस्ट यांच्याकडून जिल्हास्तरीय आदर्श कलाशिक्षक पुरस्कार
93 शिक्षक श्री.प्रविणकुमार दि. सोनावणे 2018-2019 "महाराष्ट्र राज्य कलाध्यापक संघ महामंडळ" तर्फे शैक्षणिक व कलाक्षेत्रातील उल्लेखनीय कार्याबद्दल राज्यस्तरिय "आदर्श कलाशिक्षक" पुरस्कार
94 शिक्षिका श्रीम. शलाका सुधांशू नागवेकर 2018-2019 "सहशालेय उपक्रम स्पर्धा" - "आर विभाग (पश्चिम)" - एकपात्री अभिनय स्पर्धा - प्रथम क्रमांक
95 विद्यार्थिनी कु. जान्हवी प्रविण आंब्रे - 9वी 2018-2019 "सहशालेय उपक्रम स्पर्धा" - "आर विभाग (पश्चिम)" - एकपात्री अभिनय स्पर्धा - द्वितीय क्रमांक
96 विद्यार्थी कु. ओम सुनिल आंभोरे - 5वी 2018-2019 "सहशालेय उपक्रम स्पर्धा" - "आर विभाग (पश्चिम)" - वक्तॄत्व स्पर्धा - तृतीय क्रमांक
97 विद्यार्थिनी कु. अदिती नितिन भागवत - 9वी 2018-2019 "सहशालेय उपक्रम स्पर्धा" - "आर विभाग (पश्चिम)" - वक्तॄत्व स्पर्धा - तॄतीय क्रमांक
98 शिक्षिका श्रीम. ज्योती सुनील साठे 2018-2019 "सहशालेय उपक्रम स्पर्धा" - "आर विभाग (पश्चिम)" - वक्तॄत्व स्पर्धा - तृतीय क्रमांक
99 विद्यार्थी गट इयत्ता 8वी ते 10वी 2018-2019 "सहशालेय उपक्रम स्पर्धा" - "आर विभाग (पश्चिम)" - समूहगान स्पर्धा - तृतीय क्रमांक
100 विद्यार्थी गट इयत्ता 8वी ते 10वी 2018-2019 विज्ञान प्रदर्शन - ‘नाश करू प्लास्टिकचा जीव वाचवू सृष्टीचा’ (प्रकल्प) - प्रथम क्रमांक
101 विद्यार्थी गट इयत्ता 5वी ते 7वी 2018-2019 विज्ञान प्रदर्शन - 'इकॉनॉमी ऑफ जेट्रोफा' (प्रकल्प) - प्रथम क्रमांक
102 शिक्षिका श्रीम. माधुरी प्रल्हाद राणे 2018-2019 विज्ञान प्रदर्शन - ‘लोकसंख्या शिक्षण’ (प्रकल्प) - प्रथम क्रमांक
103 शाळा सु. प्र. संघाचे म.ह.चोगले विद्यालय 2018-2019 विज्ञान प्रदर्शन - "सर्वोत्कृष्ट शाळा" "आर. विभाग "पश्चिम" - प्रथम क्रमांकाची ढाल
104 शिक्षिका श्रीम. शलाका सुधांशू नागवेकर 2018-2019 ‘कलासाधना आर्ट अकॅडमी’ तर्फे शैक्षणिक व कलाक्षेत्रातील कार्याबद्दल "आदर्श कला शिक्षक" पुरस्कार
105 विद्यार्थिनी कु. नुपूर गणेश शिकारे - 9वी 2018-2019 मा. डॉ.राजेंद्र आगरकर पुरस्कृत - "निबंध स्पर्धा" - प्रथम क्रमांक
106 विद्यार्थी कु. सारंग संदिप जावळॆ - 8वी 2018-2019 मा. डॉ.राजेंद्र आगरकर पुरस्कृत - "निबंध स्पर्धा" - द्वितीय क्रमांक
107 विद्यार्थिनी कु. श्रेया संतोष पंडित - 9वी 2018-2019 मा. डॉ.राजेंद्र आगरकर पुरस्कृत - "निबंध स्पर्धा" - तृतीय क्रमांक
108 विद्यार्थिनी कु. नुपूर गणेश शिकारे - 9वी 2018-2019 बालवैज्ञानिक स्पर्धा - ब्राँझ पदक
109 विद्यार्थिनी कु. समॄध्दी गजानन उजनकार- 7वी 2018-2019 एक्सप्रॆशन इंग्रजी वक्तत्व स्पर्धा - द्वितीय क्रमांक
110 विद्यार्थिनी कु. आशिका श्रीपत कोटकर - 9वी 2018-2019 एक्सप्रॆशन इंग्रजी वक्तृत्व स्पर्धा - प्रथम क्रमांक
111 विद्यार्थिनी कु. जान्हवी प्रविण आंब्रे - 9वी 2018-2019 एक्सप्रॆशन इंग्रजी वक्तृत्व स्पर्धा - तृतीय क्रमांक
112 मुख्याध्यापक श्री. सचिन छगन गवळी 2018-2019 राज्यस्तरिय सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास प्रशिक्षण 'अविरत´ जिल्हास्तरीय तज्ञ मार्गदर्शक म्हणून काम केल्याबद्दल ‘करिअर विज्ञ’ हे प्रमाणपत्र प्राप्त
113 विद्यार्थी कु. आदित्य राधिका भावसार - २ री 2018-2019 सकाळ वृत्तपत्र फुल टू स्मार्ट स्पर्धा - 5 वा क्रमांक
114 विद्यार्थी कु. सोनाक्षी सचिन उतेकर - २ री 2018-2019 सकाळ वृत्तपत्र फुल टू स्मार्ट स्पर्धा - उत्तेजनार्थ
115 विद्यार्थी कु. हर्षाली योगेश पवार - 3 री 2018-2019 सकाळ वृत्तपत्र फुल टू स्मार्ट स्पर्धा - उत्तेजनार्थ
116 विद्यार्थी कु.तनिष्का संदिप गावडे - १ ली 2018-2019 मनाचे श्लोक पाठांतर स्पर्धा 1 ली (गट) - तृतीय क्रमांक
117 विद्यार्थी कु.यशिका अशोक भातुसे - १ ली 2018-2019 मनाचे श्लोक पाठांतर स्पर्धा 1 ली (गट) - तृतीय क्रमांक
118 विद्यार्थी कु.दिव्या चंद्रशेखर बामनोलकर - १ ली 2018-2019 मनाचे श्लोक पाठांतर स्पर्धा 1 ली (गट) - तृतीय क्रमांक
119 विद्यार्थी कु.रूपेश संतोष गवई - १ ली 2018-2019 मनाचे श्लोक पाठांतर स्पर्धा 1 ली (गट) - तृतीय क्रमांक
120 विद्यार्थी कु.सार्थक भारत बन्सड - १ ली 2018-2019 मनाचे श्लोक पाठांतर स्पर्धा 1 ली (गट) - तृतीय क्रमांक
121 विद्यार्थी कु. तनिष्का संदिप गावडे - १ ली 2018-2019 चित्रकला स्पर्धा - बृ.मुं.म.न.पा. आर / सी वार्ड - प्रथम क्रमांक
122 विद्यार्थी कु. काव्या अर्जुन शेटये - २ री 2018-2019 चित्रकला स्पर्धा - बृ.मुं.म.न.पा. आर / सी वार्ड - द्वितीय क्रमांक
123 विद्यार्थी कु. प्रांजल विजय खोंडे - २ री 2018-2019 कार्यानुभव स्पर्धा - बृ.मुं.म.न.पा. आर / सी वार्ड - तृतीय क्रमांक
124 विद्यार्थी कु. यश पांडुरंग पोटफोडे - 3 री 2018-2019 कार्यानुभव स्पर्धा - बृ.मुं.म.न.पा. आर / सी वार्ड - उत्तेजनार्थ
125 विद्यार्थी कु. तनिष्का योगेश सुंभे - ४ थी 2018-2019 एक्सप्रॆशन इंग्रजी वक्तृत्व स्पर्धा - उत्तेजनार्थ
126 विद्यार्थी कु. जय राजेंद्र पानपाटील - ४ थी 2018-2019 एक्सप्रॆशन इंग्रजी वक्तृत्व स्पर्धा - उत्तेजनार्थ
127 विद्यार्थी शाळेतील सर्व विद्यार्थी 2018-2019 रंगशारदा कला अकादमी - रंगभरण स्पर्धा, चित्रकला स्पर्धा, भेटकार्ड स्पर्धा, हस्ताक्षर स्पर्धा, गोष्ट लिहिणे, कविता लिहिणे, निबंध लेखन इत्यादी.