सुविद्या प्रसारक संघ

II सुविद्यया प्राप्यते यश: II

श्री. मंगुभाई दत्ताणी विद्यालय

योजना विद्यालय

Sr.No. Achieved By Achiever Name Educational Year Achievement Details
1 विद्यार्थी कु. स्वरा कृष्णराज सावंत 2018-19 आरती पाठांतर
2 विद्यार्थी कु .आर्या जीवन काळे 2018-19 आरती पाठांतर
3 विद्यार्थी कु. श्रेया दिपक स्वामी 2018-19 आरती पाठांतर
4 विद्यार्थी कु. नौव्या नरेश महाडीक 2018-19 आरती पाठांतर
5 विद्यार्थी कु. सृष्टी मुकुंद तोडकरी 2018-19 आरती पाठांतर
6 विद्यार्थी कु. ओमकार संजय मोरे 2018-19 आरती पाठांतर
7 विद्यार्थी कु. ओमकार राजेश थोरात 2018-19 आरती पाठांतर
8 विद्यार्थी कु. सार्थक तानाजी वायकुळे 2018-19 आरती पाठांतर
9 विद्यार्थी कु. हर्षाली रमेश शिंदे 2018-19 आरती पाठांतर
10 विद्यार्थी कु. अस्मिता नानासो कदम 2018-19 आरती पाठांतर
11 विद्यार्थी कु. स्वरा मधुकर पातेरे 2018-19 आरती पाठांतर
12 विद्यार्थी कु. दुर्वा उमेश सावंत 2018-19 आरती पाठांतर
13 विद्यार्थी कु. हार्टिश योगेश माने 2018-19 आरती पाठांतर
14 विद्यार्थी कु. शुभम प्रशांत सटये 2018-19 आरती पाठांतर
15 विद्यार्थी कु. आकाश शिवाजी कांबळे 2018-19 आरती पाठांतर
16 विद्यार्थी कु. आर्या हनुमंत भिलारे 2018-19 आरती पाठांतर
17 विद्यार्थी कु. रुही राजू जांभळे 2018-19 आरती पाठांतर
18 विद्यार्थी कु. रविशा रविंद्र तावरे 2018-19 आरती पाठांतर
19 विद्यार्थी कु. निधी विकास सकपाळ 2018-19 आरती पाठांतर
20 विद्यार्थी कु. निकिता राजेंद्र संदानशीव 2018-19 आरती पाठांतर
21 विद्यार्थी कु. विराज मिलिंद कदम 2018-19 आरती पाठांतर
22 विद्यार्थी कु. प्रचित सुनील चव्हाण 2018-19 आरती पाठांतर
23 विद्यार्थी कु. पारितोष अरुण चव्हाण 2018-19 आरती पाठांतर
24 विद्यार्थी कु. स्वरा कृष्णराज सावंत 2018-19 पसायदान पाठांतर
25 विद्यार्थी कु. आरोही सुरेश पाटील 2018-19 पसायदान पाठांतर
26 विद्यार्थी कु. आरोही सुरेश पाटील 2018-19 पसायदान पाठांतर
27 विद्यार्थी कु. गार्गी गणेश महाडिक 2018-19 पसायदान पाठांतर
28 विद्यार्थी कु. मानविका पंकज कदम 2018-19 पसायदान पाठांतर
29 विद्यार्थी कु. नौव्या नरेश महाडीक 2018-19 पसायदान पाठांतर
30 विद्यार्थी कु. जिवीका दिलीप डुकले 2018-19 पसायदान पाठांतर
31 विद्यार्थी कु. सृष्टी मुकुंद तोडकरी 2018-19 पसायदान पाठांतर
32 विद्यार्थी कु. आवृत्ती रविंद्र लोवरे 2018-19
33 विद्यार्थी कु .आर्या जीवन काळे 2018-19 क्रीडा स्पर्धा
34 विद्यार्थी कु. गार्गी गणेश महाडिक 2018-19 क्रीडा स्पर्धा
35 विद्यार्थी कु. सार्थक तानाजी वायकुळे 2018-19 क्रीडा स्पर्धा
36 विद्यार्थी कु. गणेश तुकाराम माने 2018-19 क्रीडा स्पर्धा
37 विद्यार्थी कु. तन्मय चंदू निमले 2018-19 क्रीडा स्पर्धा
38 विद्यार्थी कु. नौव्या नरेश महाडीक 2018-19 क्रीडा स्पर्धा
39 विद्यार्थी कु. श्रेया दिपक स्वामी 2018-19 क्रीडा स्पर्धा
40 विद्यार्थी कु. चेतना तुळशीराम धोत्रे 2018-19 क्रीडा स्पर्धा
41 विद्यार्थी कु. सार्थक तानाजी वायकुळे 2018-19 क्रीडा स्पर्धा
42 विद्यार्थी कु. ओमकार राजेश थोरात 2018-19 क्रीडा स्पर्धा
43 विद्यार्थी कु. गौरव योगेश चौधरी 2018-19 क्रीडा स्पर्धा
44 विद्यार्थी कु. सारा अनंत दुर्गोळी 2018-19 क्रीडा स्पर्धा
45 विद्यार्थी कु.अभिलाषा अरुण चव्हाण 2018-19 क्रीडा स्पर्धा
46 विद्यार्थी कु. शंतनु अविनाश ठुकरूल 2018-19 क्रीडा स्पर्धा
47 विद्यार्थी कु. हार्टिश योगेश माने 2018-19 क्रीडा स्पर्धा
48 विद्यार्थी कु. स्वरा मधुकर पातेरे 2018-19 क्रीडा स्पर्धा
49 विद्यार्थी कु. शुभम प्रशांत सटये 2018-19 क्रीडा स्पर्धा
50 विद्यार्थी कु. निकुंज अमितकुमार धाडवे 2018-19 क्रीडा स्पर्धा
51 विद्यार्थी कु. आर्या हनुमंत भिलारे 2018-19 क्रीडा स्पर्धा
52 विद्यार्थी कु. रुही राजू जांभळे 2018-19 क्रीडा स्पर्धा
53 विद्यार्थी कु. हर्षद मनोज शिंदे 2018-19 क्रीडा स्पर्धा
54 विद्यार्थी कु. वेदांत राजेश पवार 2018-19 क्रीडा स्पर्धा
55 विद्यार्थी कु. रविशा रविंद्र तावरे 2018-19 क्रीडा स्पर्धा
56 विद्यार्थी कु. निधी विकास सकपाळ 2018-19 क्रीडा स्पर्धा
57 विद्यार्थी कु. विराज मिलिंद कदम 2018-19 क्रीडा स्पर्धा
58 विद्यार्थी कु. मितांश समाधान पाटील 2018-19 क्रीडा स्पर्धा
59 विद्यार्थी कु. गार्गी गणेश महाडिक 2018-19 शालेय चित्रकला स्पर्धा
60 विद्यार्थी कु. आवृत्ती रविंद्र लोवरे 2018-19 शालेय चित्रकला स्पर्धा
61 विद्यार्थी कु. नौव्या नरेश महाडीक 2018-19 शालेय चित्रकला स्पर्धा
62 विद्यार्थी कु .आर्या जीवन काळे 2018-19 शालेय चित्रकला स्पर्धा
63 विद्यार्थी कु. ओमकार राजेश थोरात 2018-19 शालेय चित्रकला स्पर्धा
64 विद्यार्थी कु. उदय काका धुमाळ 2018-19 शालेय चित्रकला स्पर्धा
65 विद्यार्थी कु. स्वरा मधुकर पातेरे 2018-19 शालेय चित्रकला स्पर्धा
66 विद्यार्थी कु.अभिलाषा अरुण चव्हाण 2018-19 शालेय चित्रकला स्पर्धा
67 विद्यार्थी कु. हंसिका कल्लू कनोजिया 2018-19 शालेय चित्रकला स्पर्धा
68 विद्यार्थी कु. श्रेयश बाळू भालेकर 2018-19 शालेय चित्रकला स्पर्धा
69 विद्यार्थी कु. विराज मिलिंद कदम 2018-19 शालेय चित्रकला स्पर्धा
70 विद्यार्थी कु. प्रचित सुनील चव्हाण 2018-19 शालेय चित्रकला स्पर्धा
71 विद्यार्थी श्रीम. लीना मिलिंद कदम 2018-19 पालक मेळावा
72 विद्यार्थी श्रीम. लिलावती छगन वायकुळे 2018-19 पालक मेळावा
73 विद्यार्थी श्रीम.रोशनी राजेश पवार 2018-19 पालक मेळावा
74 विद्यार्थी श्री. अरुण मारुती चव्हाण 2018-19 पालक मेळावा
75 विद्यार्थी कु. सिद्धांत संतोष मांडवकर 2018-2019 लोकमान्य टिळक आंतरशालेय स्पर्धा (सुविद्यालय) सूर्य नमस्कार स्पर्धा -कु. सिद्धांत संतोष मांडवकर
76 विद्यार्थी कु. प्रणाली सुरज बोराळे 2018-2019 लोकमान्य टिळक आंतरशालेय स्पर्धा (सुविद्यालय) एकपात्री अभिनय स्पर्धा -कु. प्रणाली सुरज बोराळे
77 विद्यार्थी कु. तनुश्री सचिन मुळीक 2018-2019 आचार्य द.हो. सामंत स्मृतीचषक स्पर्धा (शैलेंद्र हायस्कूल) निबंध स्पर्धा -कु. तनुश्री सचिन मुळीक
78 विद्यार्थी कु. अनुश्री राजीव नाईक 2018-2019 प्राचार्य द.हो. सामंत स्मृतीचषक स्पर्धा (शैलेंद्र हायस्कूल) सामान्य ज्ञान स्पर्धा -कु. अनुश्री राजीव नाईक
79 विद्यार्थी कु. तनुश्री सचिन मुळीक व कु. किमया गंगाराम कोलापटे 2018-2019 स्वा. सावरकर आत्मार्पण दिन आंतरशालेय पाठांतर व व्यक्तिविकास स्पर्धा (मंगुभाई दत्ताणी विद्यालय ) कथाकथन स्पर्धा -कु. तनुश्री सचिन मुळीक व कु. किमया गंगाराम कोलापटे
80 विद्यार्थी कु. माधवी महेंद्र लगाडे 2018-2019 स्वा. सावरकर आत्मार्पण दिन आंतरशालेय पाठांतर व व्यक्तिविकास स्पर्धा (मंगुभाई दत्ताणी विद्यालय ) एकपात्री अभियान स्पर्धा -कु. माधवी महेंद्र लगाडे
81 विद्यार्थी ढालीची मानकरी शाळा सुविद्या प्रसारक संघाचे श्री मंगुभाई दत्ताणी विद्यालय 2018-2019 स्वा. सावरकर आत्मार्पण दिन आंतरशालेय पाठांतर व व्यक्तिविकास स्पर्धा -ढालीची मानकरी शाळा सुविद्या प्रसारक संघाचे श्री मंगुभाई दत्ताणी विद्यालय
82 विद्यार्थी कु. स्वरा कृष्णराज सावंत 2018-2019 आरती पाठांतर -बालवर्ग
83 विद्यार्थी कु .आर्या जीवन काळे 2018-2019 आरती पाठांतर -बालवर्ग
84 विद्यार्थी कु. श्रेया दिपक स्वामी 2018-2019 आरती पाठांतर -बालवर्ग
85 विद्यार्थी कु. नौव्या नरेश महाडीक 2018-2019 आरती पाठांतर -बालवर्ग
86 विद्यार्थी कु. सृष्टी मुकुंद तोडकरी 2018-2019 आरती पाठांतर -बालवर्ग
87 विद्यार्थी कु. ओमकार संजय मोरे 2018-2019 आरती पाठांतर -बालवर्ग
88 विद्यार्थी कु. ओमकार राजेश थोरात 2018-2019 आरती पाठांतर -बालवर्ग
89 विद्यार्थी कु. सार्थक तानाजी वायकुळे 2018-2019 आरती पाठांतर -बालवर्ग
90 विद्यार्थी कु. हर्षाली रमेश शिंदे 2018-2019 आरती पाठांतर -शिशुवर्ग
91 विद्यार्थी कु. अस्मिता नानासो कदम 2018-2019 आरती पाठांतर -शिशुवर्ग
92 विद्यार्थी कु. स्वरा मधुकर पातेरे 2018-2019 आरती पाठांतर -शिशुवर्ग
93 विद्यार्थी कु. दुर्वा उमेश सावंत 2018-2019 आरती पाठांतर -शिशुवर्ग
94 विद्यार्थी कु. हार्टिश योगेश माने 2018-2019 आरती पाठांतर -शिशुवर्ग
95 विद्यार्थी कु. शुभम प्रशांत सटये 2018-2019 आरती पाठांतर -शिशुवर्ग
96 विद्यार्थी कु. आकाश शिवाजी कांबळे 2018-2019 आरती पाठांतर -शिशुवर्ग
97 विद्यार्थी कु. आर्या हनुमंत भिलारे 2018-2019 आरती पाठांतर -बालकविहार
98 विद्यार्थी कु. रुही राजू जांभळे 2018-2019 आरती पाठांतर -बालकविहार
99 विद्यार्थी कु. रविशा रविंद्र तावरे 2018-2019 आरती पाठांतर -बालकविहार
100 विद्यार्थी कु. निधी विकास सकपाळ 2018-2019 आरती पाठांतर -बालकविहार
101 विद्यार्थी कु. निकिता राजेंद्र संदानशीव 2018-2019 आरती पाठांतर -बालकविहार
102 विद्यार्थी कु. विराज मिलिंद कदम 2018-2019 आरती पाठांतर -बालकविहार
103 विद्यार्थी कु. प्रचित सुनील चव्हाण 2018-2019 आरती पाठांतर -बालकविहार
104 विद्यार्थी कु. पारितोष अरुण चव्हाण 2018-2019 आरती पाठांतर -बालकविहार
105 विद्यार्थी कु. स्वरा कृष्णराज सावंत 2018-2019 पसायदान पाठांतर -बालवर्ग
106 विद्यार्थी कु. आरोही सुरेश पाटील 2018-2019 पसायदान पाठांतर -बालवर्ग
107 विद्यार्थी कु. गार्गी गणेश महाडिक 2018-2019 पसायदान पाठांतर -बालवर्ग
108 विद्यार्थी कु. मानविका पंकज कदम 2018-2019 पसायदान पाठांतर -बालवर्ग
109 विद्यार्थी कु. नौव्या नरेश महाडीक 2018-2019 पसायदान पाठांतर -बालवर्ग
110 विद्यार्थी कु. जिवीका दिलीप डुकले 2018-2019 पसायदान पाठांतर -बालवर्ग
111 विद्यार्थी कु. सृष्टी मुकुंद तोडकरी 2018-2019 पसायदान पाठांतर -बालवर्ग
112 विद्यार्थी कु. आवृत्ती रविंद्र लोवरे 2018-2019 क्रीडा स्पर्धा -बालवर्ग
113 विद्यार्थी कु .आर्या जीवन काळे 2018-2019 क्रीडा स्पर्धा -बालवर्ग
114 विद्यार्थी कु. गार्गी गणेश महाडिक 2018-2019 क्रीडा स्पर्धा -बालवर्ग
115 विद्यार्थी कु. सार्थक तानाजी वायकुळे 2018-2019 क्रीडा स्पर्धा -बालवर्ग
116 विद्यार्थी कु. गणेश तुकाराम माने 2018-2019 क्रीडा स्पर्धा -बालवर्ग
117 विद्यार्थी कु. तन्मय चंदू निमले 2018-2019 क्रीडा स्पर्धा -बालवर्ग
118 विद्यार्थी कु. नौव्या नरेश महाडीक 2018-2019 क्रीडा स्पर्धा -बालवर्ग
119 विद्यार्थी कु. श्रेया दिपक स्वामी 2018-2019 क्रीडा स्पर्धा -बालवर्ग
120 विद्यार्थी कु. चेतना तुळशीराम धोत्रे 2018-2019 क्रीडा स्पर्धा -बालवर्ग
121 विद्यार्थी कु. सार्थक तानाजी वायकुळे 2018-2019 क्रीडा स्पर्धा -बालवर्ग
122 विद्यार्थी कु. ओमकार राजेश थोरात 2018-2019 क्रीडा स्पर्धा -बालवर्ग
123 विद्यार्थी कु. गौरव योगेश चौधरी 2018-2019 क्रीडा स्पर्धा -बालवर्ग
124 विद्यार्थी कु. सारा अनंत दुर्गोळी 2018-2019 क्रीडा स्पर्धा -शिशुवर्ग
125 विद्यार्थी कु.अभिलाषा अरुण चव्हाण 2018-2019 क्रीडा स्पर्धा -शिशुवर्ग
126 विद्यार्थी कु. शंतनु अविनाश ठुकरूल 2018-2019 क्रीडा स्पर्धा -शिशुवर्ग
127 विद्यार्थी कु. हार्टिश योगेश माने 2018-2019 क्रीडा स्पर्धा -शिशुवर्ग
128 विद्यार्थी कु. दुर्वा उमेश सावंत 2018-2019 क्रीडा स्पर्धा -शिशुवर्ग
129 विद्यार्थी कु. स्वरा मधुकर पातेरे 2018-2019 क्रीडा स्पर्धा -शिशुवर्ग
130 विद्यार्थी कु. शुभम प्रशांत सटये 2018-2019 क्रीडा स्पर्धा -शिशुवर्ग
131 विद्यार्थी कु. निकुंज अमितकुमार धाडवे 2018-2019 क्रीडा स्पर्धा -शिशुवर्ग
132 विद्यार्थी कु. आर्या हनुमंत भिलारे 2018-2019 क्रीडा स्पर्धा -बालकविहार
133 विद्यार्थी कु. रुही राजू जांभळे 2018-2019 क्रीडा स्पर्धा -बालकविहार
134 विद्यार्थी कु. हर्षद मनोज शिंदे 2018-2019 क्रीडा स्पर्धा -बालकविहार
135 विद्यार्थी कु. वेदांत राजेश पवार 2018-2019 क्रीडा स्पर्धा -बालकविहार
136 विद्यार्थी कु. रविशा रविंद्र तावरे 2018-2019 क्रीडा स्पर्धा -बालकविहार
137 विद्यार्थी कु. निधी विकास सकपाळ 2018-2019 क्रीडा स्पर्धा -बालकविहार
138 विद्यार्थी कु. विराज मिलिंद कदम 2018-2019 क्रीडा स्पर्धा -बालकविहार
139 विद्यार्थी कु. मितांश समाधान पाटील 2018-2019 क्रीडा स्पर्धा -बालकविहार
140 विद्यार्थी कु. गार्गी गणेश महाडिक 2018-2019 शालेय चित्रकला स्पर्धा -बालवर्ग
141 विद्यार्थी कु. आवृत्ती रविंद्र लोवरे 2018-2019 शालेय चित्रकला स्पर्धा -बालवर्ग
142 विद्यार्थी कु. नौव्या नरेश महाडीक 2018-2019 शालेय चित्रकला स्पर्धा -बालवर्ग
143 विद्यार्थी कु .आर्या जीवन काळे 2018-2019 शालेय चित्रकला स्पर्धा -बालवर्ग
144 विद्यार्थी कु. ओमकार राजेश थोरात 2018-2019 शालेय चित्रकला स्पर्धा -बालवर्ग
145 विद्यार्थी कु. उदय काका धुमाळ 2018-2019 शालेय चित्रकला स्पर्धा -बालवर्ग
146 विद्यार्थी कु. स्वरा मधुकर पातेरे 2018-2019 शालेय चित्रकला स्पर्धा -शिशुवर्ग
147 विद्यार्थी कु.अभिलाषा अरुण चव्हाण 2018-2019 शालेय चित्रकला स्पर्धा -शिशुवर्ग
148 विद्यार्थी कु. हंसिका कल्लू कनोजिया 2018-2019 शालेय चित्रकला स्पर्धा -शिशुवर्ग
149 विद्यार्थी कु. श्रेयश बाळू भालेकर 2018-2019 शालेय चित्रकला स्पर्धा -बालकविहार
150 विद्यार्थी कु. विराज मिलिंद कदम 2018-2019 शालेय चित्रकला स्पर्धा -बालकविहार
151 विद्यार्थी कु. प्रचित सुनील चव्हाण 2018-2019 शालेय चित्रकला स्पर्धा -बालकविहार
152 विद्यार्थी श्रीम. लीना मिलिंद कदम 2018-2019 पालक मेळावा -प्रथम
153 विद्यार्थी श्रीम. लिलावती छगन वायकुळे 2018-2019 पालक मेळावा -द्वितीय
154 विद्यार्थी श्रीम.रोशनी राजेश पवार 2018-2019 पालक मेळावा -तृतीय
155 विद्यार्थी श्री. अरुण मारुती चव्हाण 2018-2019 पालक मेळावा -उत्तेजनार्थ
156 शिक्षक श्रीम. अनुजा अरविंद धुरी 2018-2019 बृ. मु. म. न. पा. आर सी वार्ड मनाचे श्लोक पाठांतर स्पर्धा द्वितीय क्रमांक
157 शिक्षक श्रीम नीलम रमेश जोगळेकर 2019-2020 शाळा सुधार प्रकल्पांतर्गत तपासणी केली असता वर्गाची प्रगती ७४% दिसून आली त्याबद्दल शिक्षणाधिकाऱ्यांचे प्रशंसा पत्र देण्यात आले.
158 शिक्षक श्रीम नीलम रमेश जोगळेकर 2018-2019 बृ. मु. म. न. पा. आर सी वार्ड मनाचे श्लोक पाठांतर स्पर्धा प्रथम क्रमांक
159 शिक्षक श्रीमती संगीता विजय जोशी. 2018-2019 पर्यवेक्षिय यंत्रणे द्वारे तपासणी अंतर्गत वर्गाची प्रगती ८६%दिसून आली . या बाबत शिक्षणाधिकाऱ्यांचे प्रशंसा पत्र .
160 शिक्षक श्रीमती संगीता विजय जोशी. 2002-2003 सु.प्र. संघाच्या वतीने कै . शं . ना. दीक्षित स्मृती प्रित्यर्थ पुस्तक लेखन (स्कॉलरशिपसाठी) केल्याबाबत सन्मान करण्यात आला.
161 शिक्षक श्रीमती संगीता विजय जोशी. 1999to2000 कै. श्रीम. निर्मला गोविंद वर्तक स्मृती प्रित्यर्थ निबंध लेखन स्पर्धा द्वितीय क्रमांक.
162 शिक्षक धनश्री गुरुदत्त कडगे 2001-2002 बृ. मु. म. न. पा. शाळेतील शिक्षकांसाठी बुद्धिमत्ता चाचणी विषयासाठीचे उदबोधन.
163 शिक्षक धनश्री गुरुदत्त कडगे 2000-2001 मराठी स्कॉलरशिप विषयासाठी शिक्षकांना उदबोधन (आर सी वार्ड)
164 शिक्षक श्रीम. काळकर मीनाक्षी प्रशांत 2018-2019 बृ. मु. म. न. पा. शिक्षण विभाग शाळासुधार प्रकल्पांतर्गत वर्गाने ८१-९०% गुण मिळवून वर्गाला अ-२ ही श्रेणी मिळाली. या बाबत शिक्षणाधिकारी यांचे अभिनंदन पत्र मिळाले.
165 शिक्षक श्रीम. काळकर मीनाक्षी प्रशांत 2013 - 2014 अभ्यासक्रमांची नवीन निर्मिती- स्त्रोत व्यक्ती
166 शिक्षक श्रीम. काळकर मीनाक्षी प्रशांत 2008-2009 आनंददायी पुनर्रचित अभ्यासक्रम प्रशिक्षणासाठी तज्ञ् मार्गदर्शक म्हणून काम
167 शिक्षक श्रीम. काळकर मीनाक्षी प्रशांत 2006-2007 गीत रामायण नृत्याविष्कार कार्यक्रमाचे लेखन व दिग्दर्शन केले. मुंबईत अनेक संस्थान मध्ये सादरीकरण केले याबाबत प्रशंसा करण्यात आली .
168 शिक्षक श्रीम. काळकर मीनाक्षी प्रशांत 2006-2007 रंगशारदा कोल्हापूर आयोजित निबंध स्पर्धा प्रथम क्रमांक
169 शिक्षक श्रीम. काळकर मीनाक्षी प्रशांत 2005-2006 आचार्य अत्रे कट्टा बोरीवली पश्चिम या ठिकाणी वृक्ष संवर्धनावर कार्यक्रम सादर केला.
170 शिक्षक श्रीम. काळकर मीनाक्षी प्रशांत 2002-2003 बृ. मु. म. न. पा. पी /आर वार्ड निबंध स्पर्धा प्रथम क्रमांक
171 शिक्षक श्रीम. काळकर मीनाक्षी प्रशांत 2001-2002 बृ. मु. म. न. पा. पी /आर वार्ड स्कॉलरशिप शिष्यवृत्ती बाबत शिक्षकांसाठी उदबोधन
172 शिक्षक श्रीम. काळकर मीनाक्षी प्रशांत 2000-2001 बृ. मु. म. न. पा. चे प्रशिक्षण कार्यक्रम संसाधन व्यक्ती स्मार्ट पी.टी. इयत्ता पहिली पहिली तालुका स्तर
173 शिक्षक श्रीम. काळकर मीनाक्षी प्रशांत 2000 बृ. मु. म. न. पा.शिक्षण विभाग सेवांअंतर्गत प्रशिक्षण तज्ञमार्गदर्शक म्हणून काम .
174 शिक्षक श्रीम. काळकर मीनाक्षी प्रशांत 1998 - 1999 महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व परिक्षण परिषदेचे शैक्षणिक तंत्रज्ञान वरळी आकाशवाणी केंद्र आयोजित कथालेखन स्पर्धेत चौथा क्रमांक
175 शिक्षक नीता नितीन नागोटकर 2011-2012 बृ . मु . म.न. पा स्तरावर सेव्हन हॅबिट्स प्रशिक्षणासाठी तज्ञमार्गदर्शक म्हणून काम .
176 शिक्षक नीता नितीन नागोटकर 2011-2012 सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत शाळा सिद्धी प्रशिक्षणात तज्ञमार्गदर्शक म्हणून काम.
177 शिक्षक नीता नितीन नागोटकर 2014-2015 बृ. मु. म. न. पा.शिक्षण विभाग सेवांअंतर्गत इयत्ता चौथी पुनर्रचित अभ्यासक्रम प्रशिक्षणात तज्ञ मार्गदर्शकाचे काम.
178 शिक्षक नीता नितीन नागोटकर 2013-2014 सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत तज्ञ मार्गदर्शक म्हणून काम .
179 शिक्षक अर्चना अनिल भादवकर 2019-2020 आम्ही तंत्रस्नेही शिक्षक समूहाच्या कोण बनेल बुद्धिमान (चांद्रयान-२ विशेष) स्पर्धेत द्वितीय क्रमांक
180 शिक्षक अर्चना अनिल भादवकर 2017-2018 बृ. मु. म. न. पा.शिक्षण विभाग गणित संबोध प्रशिक्षण तज्ञमार्गदर्शक म्हणून काम .
181 शिक्षक अर्चना अनिल भादवकर 2002-2003 बृ. मु. म. न. पा आर सी वार्ड आंतर शालेय निबंध लेखन स्पर्धा द्वितीय क्रमांक
182 शिक्षक प्रियंका दिनेश पाटील 2019-2020 पर्यवेक्षिय यंत्रणे द्वारे तपासणी अंतर्गत वर्गाची प्रगती ७४%दिसून आली . या बाबत शिक्षणाधिकाऱ्यांचे प्रशंसा पत्र .
183 शिक्षक प्रियंका दिनेश पाटील 2018-2019 पर्यवेक्षिय यंत्रणे द्वारे तपासणी अंतर्गत वर्गाची प्रगती ७१-८०% दिसून आली . या बाबत शिक्षणाधिकाऱ्यांचे प्रशंसा पत्र .
184 विद्यार्थी रोहित शिंदे 2019-2020 लोकमान्य टिळक स्मृती इंटर स्कूल कॉम्पिटीशन सूर्यनमस्कार 1 ला पुरस्कार
185 शाळा योजना विद्यालय प्राथमिक 2019-2020 लोकमान्य टिळक स्मृती आंतरशालेय स्पर्धेत प्राथमिक विभागाला ढाल मिळाली.
186 Teacher web site traning 2018-19 traning