सुविद्या प्रसारक संघ

II सुविद्यया प्राप्यते यश: II

सुविद्यालय

Sr.No. Achieved By Achiever Name Educational Year Achievement Details
1 विद्यार्थी प्रथम क्र.रिद्धिमा प्रविण थोरात 2018-19 क्रीडास्पर्धा (बेडूकउड्या )
2 विद्यार्थी द्वितीय क्र.समृद्धी सुरेश देशमुख 2018-19 क्रीडास्पर्धा (बेडूकउड्या )
3 शिक्षक तृतीय क्र .सान्वी स्वप्नील कदम 2018-19 क्रीडास्पर्धा (बेडूकउड्या )
4 विद्यार्थी प्रथम क्र.अर्णव अतुल गोविलकर 2019-20 क्रीडास्पर्धा (बेडूकउड्या )
5 विद्यार्थी द्वितीय क्र.कुणाल गणेश पवार 2018-19 क्रीडास्पर्धा (बेडूकउड्या )
6 शिक्षक तृतीय क्र.तन्मय प्रसाद लवेकर 2018-19 क्रीडास्पर्धा (बेडूकउड्या )
7 विद्यार्थी प्रथम क्र.वैभवी समीर घाडगे 2018-19 क्रीडास्पर्धा(चमचा मणी )
8 विद्यार्थी द्वितीय क्र.अनुजा गुणाजी गीतये 2018-19 क्रीडास्पर्धा(चमचा मणी )
9 विद्यार्थी तृतीय क्र सृष्टी विजयकुमार माने 2018-19 क्रीडास्पर्धा(चमचा मणी )
10 विद्यार्थी तृतीय क्र सृष्टी विजयकुमार माने 2018-19 क्रीडास्पर्धा(चमचा मणी )
11 विद्यार्थी प्रथम क्र अनय प्रसाद भुजबळ 2018-19 क्रीडास्पर्धा(चमचा मणी )
12 विद्यार्थी तृतीय क्र.आरुष मनोज टेटविलकर 2018-19 क्रीडास्पर्धा(चमचा मणी )
13 विद्यार्थी प्रथम क्र सलोनी विष्णू गावडे 2018-19 क्रीडास्पर्धा(ठोकळा शर्यत)
14 विद्यार्थी द्वितीय क्र पूर्वजा संदीप गोकर्ण 2018-19 क्रीडास्पर्धा(ठोकळा शर्यत)
15 विद्यार्थी तृतीय क्र. गार्गी मंदार पानसरे 2018-19 क्रीडास्पर्धा(ठोकळा शर्यत)
16 विद्यार्थी प्रथम क्र.नचिकेत राजेश पुरोहित 2018-19 क्रीडास्पर्धा(ठोकळा शर्यत)
17 विद्यार्थी द्वितीय क्र.मोहनीश राकेश चाळके 2019-20 क्रीडास्पर्धा(ठोकळा शर्यत)
18 विद्यार्थी तृतीय क्र.सोहम सुहास जोशी 2018-19 क्रीडास्पर्धा(ठोकळा शर्यत)
19 विद्यार्थी प्रथम क्र. रिधिमा प्रवीण थोरात 2018-19 क्रीडास्पर्धा (धावणे )
20 विद्यार्थी द्वितीय क्र.प्रणाली संतोष सागवेकर 2018-19 क्रीडास्पर्धा (धावणे )
21 विद्यार्थी तृतीय क्र. सान्वी मिलिंद मंचेकर 2018-19 क्रीडास्पर्धा (धावणे )
22 शिक्षक प्रथम क्र.अर्णव अतुल गोविलकर 2018-19 क्रीडास्पर्धा (धावणे )
23 विद्यार्थी द्वितीय क्र.यज्ञेश संदीप गोकर्ण 2018-19 क्रीडास्पर्धा (धावणे )
24 विद्यार्थी तृतीय क्र. कुणाल गणेश पवार 2018-19 क्रीडास्पर्धा (धावणे )
25 विद्यार्थी प्रथम क्र. वैभवी समीर घाडगे 2018-19 क्रीडास्पर्धा (गोलावर रिंग टाकणे)
26 विद्यार्थी द्वितीय क्र .सृष्टी गणेश बोरुडे 2018-19 क्रीडास्पर्धा (गोलावर रिंग टाकणे)
27 विद्यार्थी प्रथम क्र.अनय प्रसाद भुजबळ 2018-19 क्रीडास्पर्धा (गोलावर रिंग टाकणे)
28 विद्यार्थी द्वितीय क्र सिद्धांत दिलीप सरवदे 2018-19 क्रीडास्पर्धा (गोलावर रिंग टाकणे)
29 विद्यार्थी तृतीय क्र. ओम राजेश पुजारी 2018-19 क्रीडास्पर्धा (गोलावर रिंग टाकणे)
30 विद्यार्थी प्रथम क्र.गार्गी मंदार पानसरे 2018-19 क्रीडास्पर्धा ( डोक्यावर वही ठेवून चालणे) .
31 विद्यार्थी द्वितीय क्र जैंतिका भूषण भंडारी 2018-19 क्रीडास्पर्धा ( डोक्यावर वही ठेवून चालणे) .
32 विद्यार्थी तृतीय क्र.चिन्मयी जितेंद्र भंडारी 2018-19 क्रीडास्पर्धा ( डोक्यावर वही ठेवून चालणे) .
33 विद्यार्थी प्रथम क्र.मोहनीश राकेश चाळके 2018-19 क्रीडास्पर्धा ( डोक्यावर वही ठेवून चालणे) .
34 विद्यार्थी द्वितीय क्र. दर्शील पांडुरंग पवार 2019-20 क्रीडास्पर्धा ( डोक्यावर वही ठेवून चालणे) .
35 विद्यार्थी तृतीय क्र. आयुष सूर्यकांत वाणी 2018-19 क्रीडास्पर्धा ( डोक्यावर वही ठेवून चालणे) .
36 विद्यार्थी प्रथम क्र.अनय प्रसाद भुजबळ 2018-19 शालेय चित्रकला स्पर्धा
37 विद्यार्थी द्वितीय क्र .ओम राजेश पुजारी 2018-19 शालेय चित्रकला स्पर्धा
38 विद्यार्थी तृतीय क्र .वैभवी समीर घाडगे 2018-19 शालेय चित्रकला स्पर्धा
39 विद्यार्थी उत्तेजनार्थ- कुशाली शरणबसप्पा खंडागळे 2018-19 शालेय चित्रकला स्पर्धा
40 विद्यार्थी प्रथम क्र .सलोनी विष्णू गावडे 2018-19 शालेय चित्रकला स्पर्धा
41 विद्यार्थी द्वितीय क्र.दर्शील पांडुरंग पवार 2018-19 शालेय चित्रकला स्पर्धा
42 विद्यार्थी तृतीय क्र.चिन्मयी जितेंद्र भंडारी 2018-19 शालेय चित्रकला स्पर्धा
43 विद्यार्थी उत्तेजनार्थ-आयुष सूर्यकांत वाणी 2018-19 शालेय चित्रकला स्पर्धा
44 विद्यार्थी प्रथम क्र. श्रुती स्वप्नील कदम 2018-19 पालक मेळावा( कागदी फुलांचा गुच्छ तयार करणे)
45 विद्यार्थी द्वितीय क्र .रंजना सूर्यकांत वाणी 2019-20 पालक मेळावा( कागदी फुलांचा गुच्छ तयार करणे)
46 विद्यार्थी तृतीय क्र. तृप्ती अतुल गोविलकर 2019-20 पालक मेळावा( कागदी फुलांचा गुच्छ तयार करणे)
47 विद्यार्थी उत्तेजनार्थ अंकिता अनंत पितळे 2019-20 पालक मेळावा( कागदी फुलांचा गुच्छ तयार करणे)
48 विद्यार्थी उत्तेजनार्थ सुजाता जितेंद्र भंडारी 2019-20 पालक मेळावा( कागदी फुलांचा गुच्छ तयार करणे)
49 विद्यार्थी( बालकविहार) प्रथम क्र.रिद्धिमा प्रविण थोरात 2018-19 क्रीडास्पर्धा (बेडूकउड्या )
50 विद्यार्थी( बालकविहार) द्वितीय क्र.समृद्धी सुरेश देशमुख 2018-19 क्रीडास्पर्धा (बेडूकउड्या )
51 विद्यार्थी( बालकविहार) तृतीय क्र .सान्वी स्वप्नील कदम 2018-19 क्रीडास्पर्धा (बेडूकउड्या )
52 विद्यार्थी( बालकविहार) प्रथम क्र.अर्णव अतुल गोविलकर 2018-19 क्रीडास्पर्धा (बेडूकउड्या )
53 विद्यार्थी( बालकविहार) द्वितीय क्र.कुणाल गणेश पवार 2018-19 क्रीडास्पर्धा (बेडूकउड्या )
54 विद्यार्थी( बालकविहार) तृतीय क्र.तन्मय प्रसाद लवेकर 2018-19 क्रीडास्पर्धा (बेडूकउड्या )
55 विद्यार्थी(शिशुवर्ग ) प्रथम क्र वैभवी समीर घाडगे 2018-19 क्रीडास्पर्धा(चमचा मणी )
56 विद्यार्थी(शिशुवर्ग ) द्वितीय क्र अनुजा गुणाजी गीतये 2018-19 क्रीडास्पर्धा(चमचा मणी )
57 विद्यार्थी(शिशुवर्ग ) तृतीय क्र सृष्टी विजयकुमार माने 2018-19 क्रीडास्पर्धा(चमचा मणी )
58 विद्यार्थी(शिशुवर्ग ) प्रथम क्र अनय प्रसाद भुजबळ 2018-19 क्रीडास्पर्धा(चमचा मणी )
59 विद्यार्थी(शिशुवर्ग ) द्वितीय क्र शिवराज नितीन कांबळे 2018-19 क्रीडास्पर्धा(चमचा मणी )
60 विद्यार्थी(शिशुवर्ग ) तृतीय क्र आरुष मनोज टेटविलकर 2018-19 क्रीडास्पर्धा(चमचा मणी )
61 विद्यार्थी (बालवर्ग ) प्रथम क्र सलोनी विष्णू गावडे 2018-19 क्रीडास्पर्धा(ठोकळा शर्यत)
62 विद्यार्थी (बालवर्ग ) द्वितीय क्र पूर्वजा संदीप गोकर्ण 2018-19 क्रीडास्पर्धा(ठोकळा शर्यत)
63 विद्यार्थी (बालवर्ग ) तृतीय क्र गार्गी मंदार पानसरे 2018-19 क्रीडास्पर्धा(ठोकळा शर्यत)
64 विद्यार्थी (बालवर्ग ) प्रथम क्र.नचिकेत राजेश पुरोहित 2018-19 क्रीडास्पर्धा(ठोकळा शर्यत)
65 विद्यार्थी (बालवर्ग ) द्वितीय क्र.मोहनीश राकेश चाळके 2018-19 क्रीडास्पर्धा(ठोकळा शर्यत)
66 विद्यार्थी (बालवर्ग ) तृतीय क्र.सोहम सुहास जोशी 2018-19 क्रीडास्पर्धा(ठोकळा शर्यत)
67 विद्यार्थी( बालकविहार) प्रथम क्र. रिधिमा प्रवीण थोरात 2018-19 क्रीडास्पर्धा (धावणे )
68 विद्यार्थी( बालकविहार) द्वितीय क्र.प्रणाली संतोष सागवेकर 2018-19 क्रीडास्पर्धा (धावणे )
69 विद्यार्थी( बालकविहार) तृतीय क्र. सान्वी मिलिंद मंचेकर 2018-19 क्रीडास्पर्धा (धावणे )
70 विद्यार्थी( बालकविहार) प्रथम क्र.अर्णव अतुल गोविलकर 2018-19 क्रीडास्पर्धा (धावणे )
71 विद्यार्थी( बालकविहार) द्वितीय क्र.यज्ञेश संदीप गोकर्ण 2018-19 क्रीडास्पर्धा (धावणे )
72 विद्यार्थी( बालकविहार) तृतीय क्र. कुणाल गणेश पवार 2018-19 क्रीडास्पर्धा (धावणे )
73 विद्यार्थी(शिशुवर्ग ) प्रथम क्र. वैभवी समीर घाडगे 2018-19 क्रीडास्पर्धा (गोलावर रिंग टाकणे)
74 विद्यार्थी(शिशुवर्ग ) द्वितीय क्र .सृष्टी गणेश बोरुडे 2018-19 क्रीडास्पर्धा (गोलावर रिंग टाकणे)
75 विद्यार्थी(शिशुवर्ग ) प्रथम क्र.अनय प्रसाद भुजबळ 2018-19 क्रीडास्पर्धा (गोलावर रिंग टाकणे)
76 विद्यार्थी(शिशुवर्ग ) द्वितीय क्र सिद्धांत दिलीप सरवदे 2018-19 क्रीडास्पर्धा (गोलावर रिंग टाकणे)
77 विद्यार्थी(शिशुवर्ग ) तृतीय क्र. ओम राजेश पुजारी 2018-19 क्रीडास्पर्धा (गोलावर रिंग टाकणे)
78 विद्यार्थी (बालवर्ग ) प्रथम क्र.गार्गी मंदार पानसरे 2018-19 क्रीडास्पर्धा ( डोक्यावर वही ठेवून चालणे) .
79 विद्यार्थी (बालवर्ग ) द्वितीय क्र जैंतिका भूषण भंडारी 2018-19 क्रीडास्पर्धा ( डोक्यावर वही ठेवून चालणे) .
80 विद्यार्थी (बालवर्ग ) तृतीय क्र.चिन्मयी जितेंद्र भंडारी 2018-19 क्रीडास्पर्धा ( डोक्यावर वही ठेवून चालणे) .
81 विद्यार्थी (बालवर्ग ) प्रथम क्र.मोहनीश राकेश चाळके 2018-19 क्रीडास्पर्धा ( डोक्यावर वही ठेवून चालणे) .
82 विद्यार्थी (बालवर्ग ) द्वितीय क्र. दर्शील पांडुरंग पवार 2018-19 क्रीडास्पर्धा ( डोक्यावर वही ठेवून चालणे) .
83 विद्यार्थी (बालवर्ग ) तृतीय क्र. आयुष सूर्यकांत वाणी 2018-19 क्रीडास्पर्धा ( डोक्यावर वही ठेवून चालणे) .
84 विद्यार्थी(शिशुवर्ग ) प्रथम क्र.अनय प्रसाद भुजबळ 2018-19 शालेय चित्रकला स्पर्धा
85 विद्यार्थी(शिशुवर्ग ) द्वितीय क्र .ओम राजेश पुजारी 2018-19 शालेय चित्रकला स्पर्धा
86 विद्यार्थी(शिशुवर्ग ) तृतीय क्र .वैभवी समीर घाडगे 2018-19 शालेय चित्रकला स्पर्धा
87 विद्यार्थी(शिशुवर्ग ) उत्तेजनार्थ कुशाली शरणबसप्पा खंडागळे 2018-19 शालेय चित्रकला स्पर्धा
88 विद्यार्थी (बालवर्ग ) प्रथम क्र .सलोनी विष्णू गावडे 2018-19 शालेय चित्रकला स्पर्धा
89 विद्यार्थी (बालवर्ग ) द्वितीय क्र.दर्शील पांडुरंग पवार 2018-19 शालेय चित्रकला स्पर्धा
90 विद्यार्थी (बालवर्ग ) तृतीय क्र.चिन्मयी जितेंद्र भंडारी 2018-19 शालेय चित्रकला स्पर्धा
91 विद्यार्थी (बालवर्ग ) उत्तेजनार्थ आयुष सूर्यकांत वाणी 2018-19 शालेय चित्रकला स्पर्धा
92 पालक प्रथम क्र. श्रुती स्वप्नील कदम 2018-19 पालक मेळावा( कागदी फुलांचा गुच्छ तयार करणे)
93 पालक द्वितीय क्र .रंजना सूर्यकांत वाणी 2018-19 पालक मेळावा( कागदी फुलांचा गुच्छ तयार करणे)
94 पालक तृतीय क्र. तृप्ती अतुल गोविलकर 2018-19 पालक मेळावा( कागदी फुलांचा गुच्छ तयार करणे)
95 पालक उत्तेजनार्थ अंकिता अनंत पितळे 2018-19 पालक मेळावा( कागदी फुलांचा गुच्छ तयार करणे)
96 पालक उत्तेजनार्थ सुजाता जितेंद्र भंडारी 2018-19 पालक मेळावा( कागदी फुलांचा गुच्छ तयार करणे)
97 Teacher श्री .नितीन मोहनीराज शास्त्री 2019-20 वक्तृत्व स्पर्धा (R Ward ) मराठी माध्यम -प्रथम क्रमांक
98 Student सु.प्र.संघाचे सुविद्यालय-माध्यमिक विभाग 2019-20 आर पश्चिम विभाग विज्ञान प्रदर्शन प्रकल्प-लहान गट-प्रथम क्रमांक
99 Student सु प्र संघाचे सुविद्यालय-माध्यमिक विभाग 2019-20 आर पश्चिम विभाग विज्ञान प्रदर्शन प्रकल्प-मोठा गट-प्रथम क्रमांक
100 Student सु प्र संघाचे सुविद्यालय-माध्यमिक विभाग 2019-20 मोठा गट-सर्वोत्तम प्रकल्प व ज़िल्हा पातळीवरील विज्ञान प्रदर्शनासाठी निवड.
101 Student कुमारी स्वरदा प्रभाकर नारकर- इ.८ वी अ 2019-20 दिनदयाळ समाज सेवा केंद्र वक्तृत्व स्पर्धा - उत्तेजनार्थ
102 Student कुमारी श्रावणी गिरीश फडके-इ.९ वी अ 2019-20 चिन्मय मिशन तर्फे गीता पाठांतर स्पर्धा -उत्तेजनार्थ
103 Student कुमारी गौरी गोरक्षनाथ लाड-इ.९ वी अ 2019-20 श्री शंकर मठम संस्कृत श्लोक पठन स्पर्धा-प्रथम क्रमांक
104 Student कुमारी.रिद्धी तुषार भोईर-इ.९ वी अ 2019-20 श्री शंकर मठम संस्कृत श्लोक पठन स्पर्धा-तृतीय क्रमांक
105 Student कुमारी.ज्योती चंद्रकांत तांडेल- इ.९ वी अ 2019-20 श्री शंकर मठम संस्कृत श्लोक पठन स्पर्धा- उत्तेजनार्थ
106 Student कुमार.रितेश विजय जाधव- इ.९ वी अ 2019-20 श्री शंकर मठम संस्कृत श्लोक पठन स्पर्धा - उत्तेजनार्थ