सुविद्या प्रसारक संघ

II सुविद्यया प्राप्यते यश: II

सुविद्यालय

प्रकल्पाचे नाव -आधुनिक दळणवळणाच्या साधनांची धरा कास, टाळा प्रदूषणाचा फास सर्वोत्कृष्ट प्रकल्प-जिल्हा पातळीवर निवड.

प्रकल्प मोठा गट -प्रथम क्रमांक संकल्पना भविष्यकालीन परिवहन आणि संचार

प्रकल्प लहान गट -प्रथम क्रमांक संकल्पना शैक्षणिक खेळ आणि गणितीय प्रतिकृती

वक्तृत्व स्पर्धा मराठी माध्यम (शिक्षकांसाठी ) प्रथम क्रमांक श्री.नितीन शास्त्री सर

सुविद्यालय - Youtube Channel